LAKE OSWEGO HIGH SCHOOL BOYS SOCCER PROGRAM - ALEX KRENEK
 

ALEX KRENEK

**********

Lake Oswego High School
Goalkeeper

**********

Santa Clara University